Rušenje drveća i podrezivanje grana

  • Rušimo cijelo drveće i  podrezujemo grane prema potrebi
  • Odvozimo isto
  • Prema potrebi režemo granu po granu i spuštamo ih pomoću užadi