Popravak i bojanje fasada, balkona i krovova

Popravak i bojanje fasada, balkona i krovova

  • Skidanje stare žbuke, boje i crijepova
  • Čišćenje i saniranje pukotina
  • Krpanje dijelova fasade
  • Hidroizolacija fuga