Čišćenje i pranje staklenih površina i fasada

Stupanj čistoće fasade, bilo da je riječ o zidanoj ili staklenoj površini, bitno utječe na cjelokupni dojam svakog objekta stambene, poslovne ili druge namjene. Radovi na visini pomoću užeta ili pokretne skele omogućuju redovito održavanje čistoće objekta budući da naši stručnjaci mogu započeti posao odmah, bez višednevnih priprema, te pristupiti mjestima koja se ne mogu doseći na drugi način.

  • Čišćenje stakala na objektima gdje je pristup moguć samo s vanjske strane
  • Čišćenje zidanih fasada
  • Čišćenje raznih konstrukcija
  • Uklanjanje snijega s krovova